Co się zmienia w nowym kodeksie karnym Rządu federalnego w BelgiiRząd federalny uzgodnił propozycję nowego kodeksu karnego, który wprowadzi wymiar sprawiedliwości w XXI wiek – poinformował w niedzielę Minister Sprawiedliwości Vincent Van Quickenborne (Open Vld).Nowy 1000-stronicowy kodeks zastąpi obecny, który ma ponad 150 lat i według specjalistów stał się bardzo skomplikowany.Obecny podział na wykroczenia, występki i przestępstwa został uznany za przestarzały i zostanie zniesiony. W przyszłości mowa będzie tylko o przestępstwach, które będą podzielone na osiem poziomów karania w zależności od ich wagi.Kara więzienia nie będzie już możliwa w przypadku najdrobniejszych przestępstw (tzw. level 1 offences), ponieważ badania naukowe wykazały, że są one bezużyteczne.

W tym przypadku sędzia będzie musiał nałożyć inne sankcje, takie jak kara pracy, grzywna, probacja, konfiskata lub inne. Dotyczy to mniej poważnych form wandalizmu, pogardy, znieważenia, naruszenia tajemnicy korespondencji czy przypadkowego pożaru spowodowanego nieostrożnością.W przypadku przestępstw poziomu 2, takich jak dyskryminacja, slumlording, włamanie, naruszenie tajemnicy lub fałszerstwo, możliwa jest kara pozbawienia wolności do 3 lat, ale możliwe są również inne kary.Jeśli sędzia mimo wszystko zdecyduje się na karę pozbawienia wolności, będzie musiał uzasadnić, dlaczego jest to konieczne w świetle innych dostępnych sankcji. W przypadku poważniejszych przestępstw (poziomy od 3 do 8), kara pozbawienia wolności pozostanie jednak najczęściej stosowaną karą.

Kolejną nowością jest rozszerzenie zakresu stosowania niektórych dotychczasowych rodzajów kar na większą liczbę przestępstw.Na przykład zakaz prowadzenia pojazdów może być orzekany w przypadkach innych niż wykroczenia drogowe. Na przykład, gdy istnieje związek między używaniem samochodu a przestępstwem, jak w przypadku kuriera narkotykowego lub gangu włamywaczy, którzy podróżują samochodem.Nowy kodeks wzmacnia również kary za przemoc w rodzinie, tworząc w szczególności inkryminację zabójstwa wewnątrzrodzinnego. Zatem gdy osoba zabije swojego partnera w wyniku przemocy domowej, będzie to traktowane jako przestępstwo na tym samym poziomie co zabójstwo. Czyn ten będzie zagrożony karą dożywotniego pozbawienia wolności (poziom 8).Podżeganie do samobójstwa również wchodzi do nowego Kodeksu, który będzie surowiej karał działania związane z działalnością terrorystyczną.Gloryfikacja terroryzmu, zwłaszcza w Internecie, będzie zagrożona karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Za popełnienie aktów terrorystycznych nadal będzie groziła kara dożywotniego więzienia, przygotowanie aktów terrorystycznych będzie w przyszłości karane surowiej.

Dotyczyć to będzie również podżegania, rekrutacji i szkolenia do aktów terrorystycznych.Projekt nowego Kodeksu zostanie przedstawiony Radzie Państwa do zaopiniowania.Minister sprawiedliwości ma nadzieję, że już w przyszłym roku będzie mógł przedłożyć go do zatwierdzenia Parlamentowi federalnemu.Źródło: Belga

Total
0
Shares
Previous Post

Jak  zadbać o to, by Twój pupil nie został bez niczego, gdy Ciebie już nie będzie na tym świecie.

Next Post

Moja Bruksela

Zapisz się do newslettera Domu Polskiego w Brukseli aby być na bieżąco z wiadomościami, wydarzeniami i wskazówkami

Total
0
Share