Załatwienie formalności spadkowych w sprawie transgranicznej

Najważniejszą rzeczą jest w pierwszej kolejności akt zgonu, zawiadomienie komuny(gminy), ubezpieczalni, banku o śmieci. Zdarzają się bowiem przypadki kiedy to osoba zmarła nadal pobiera świadczenia i po pewnym okresie trzeba je zwrócić. Problem jest wówczas ze zwrotem, jak mieć dostęp do konta po zmarłym jeżeli oficjalnie nie jestem spadkobiercą?

W wyniku ciężkiej, przewlekłej choroby nowotworowej w szpitalu w Brukseli zmarła moja mama. Mama od kilku lat mieszkała na stałe w Belgii, posiadała legalne zatrudnienie, zameldowanie i dokumenty, nie miała belgijskiego obywatelstwa, tylko polskie obywatelstwo. W pewnym momencie choroba zmusiła ją do przejścia na zasiłek chorobowy z którego się utrzymywała, pobierała zasiłek dość długo i praktycznie z każdym miesiącem lekarze nie widzieli nadziei na powrót do zdrowia. Po jej śmierci ubezpieczyciel, najwidoczniej nie zarejestrował tego faktu wysyłając pieniądze na jej konto przez kolejne  miesiące. Dzisiaj upomina się o zwrot.  Co mogę zrobić w tej sytuacji zważywszy ze konto zostało zablokowane po śmierci?

Po śmierci członka rodziny w sytuacji której jesteś prawowitym spadkobiercą z pomocą możesz zwrócić się do sadu kraju UE, w którym zmarły mieszkał przed śmiercią lub notariusza w danym kraju UE.

Organ rozpatrujący  twoja  sprawę spadkową w większości przypadków zastosuje prawo kraju UE, w którym zmarły mieszkał przed śmiercią – chyba że zmarły dokonał wyboru prawa właściwego, tak aby do sprawy spadkowej dotyczącej majątku po nim miało zastosowanie prawo kraju jego obywatelstwa. Spadkobierca posiada  prawo wyboru sądu właściwego

Jeżeli sprawę spadkową musi rozstrzygnąć sąd, jako spadkobierca zwykle będziesz musiał zwrócić się do sądu w kraju UE, w którym zmarły mieszkał przed śmiercią.

Jednak jeśli spadkodawca wskazał jako prawo właściwe do rozstrzygnięcia sprawy spadkowej prawo kraju swojego obywatelstwa i jeśli jest to kraj UE, wspólnie z pozostałymi spadkobiercami lub zainteresowanymi stronami możecie uzgodnić wniesienie sprawy do sądu w tym kraju UE.

Z wyborem sądu muszą zgodzić się wszystkie zainteresowane strony.

Prawo krajowe, które ma zastosowanie do sprawy spadkowej, może dopuszczać możliwość złożenia przed sądem oświadczenia, czy przyjmujesz czy też odrzucasz spadek.

Na mocy przepisów unijnych możesz złożyć takie oświadczenie przed sądem kraju UE, w którym mieszkasz, nawet jeśli sąd rozpatrujący sprawę spadkową znajduje się w innym kraju UE.

Orzeczenie spadkowe wydane w jednym z krajów UE zostanie uznane w innych krajach UE bez żadnych dodatkowych formalności.

Jednak jeśli strona postępowania mieszkająca w innym kraju UE nie zastosuje się dobrowolnie do orzeczenia sądu, możesz złożyć wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia, po to by w wykonanie orzeczenia mogli się zaangażować policja lub komornik sądowy.

Druga strona może wnieść odwołanie przeciwko uznaniu lub stwierdzeniu wykonalności orzeczenia jedynie w przypadku gdy:

  • orzeczenie jest w sposób oczywisty sprzeczne z porządkiem publicznym kraju UE, w którym powinno zostać uznane lub wykonane – na przykład ponieważ jest dyskryminujące
  • orzeczenie jest sprzeczne z poprzednimi orzeczeniami sądowymi w kraju UE, w którym powinno zostać uznane lub wykonane
  • którejkolwiek z osób uczestniczących w postępowaniu nie dano możliwości przygotowania się do obrony.

Europejskie poświadczenie spadkowe

Jako spadkobierca możesz potrzebować dowodu, który będziesz mógł przedstawić w urzędzie lub banku w innym kraju UE na potwierdzenie tego, że możesz wejść w posiadanie majątku spadkodawcy, które znajdują się w tym kraju.

Również wykonawca testamentu i zarządca spadku mogą potrzebować dowodu uprawniającego ich do wykonywania swoich praw w innym kraju UE. Organ w kraju UE, który zajmuje się sprawą spadkową, może wystawić Ci krajowy dokument potwierdzający Twój status spadkobiercy, wykonawcy testamentu lub zarządcy spadku.

Możesz też zwrócić się do tego urzędu o wystawienie Ci europejskiego poświadczenia spadkowego.

 

Zaletą europejskiego poświadczenia jest bowiem fakt,  że jego skutki są jednakowe w całej UE niezależnie od kraju, w którym zostało wydane. Dokument krajowy natomiast będzie mieć różne skutki w zależności od kraju UE, w którym został wydany – może to opóźnić uznanie Twoich praw w innym kraju UE.

Europejskie poświadczenie spadkowe jest uznawane w innych krajach UE bez żadnych dodatkowych formalności.

Europejskie poświadczenie spadkowe możesz uzyskać od sądu w kraju UE, który ma uprawnienia do orzekania w sprawie spadkowej, lub od innego właściwego organu  np. notariusza w tym kraju. W przypadku odmowy wydania, możesz się od tej decyzji odwołać.

Organ, który wydał europejskie poświadczenie spadkowe, zachowa oryginał i wyda poświadczone odpisy spadkobiercy, wykonawcy testamentu lub zarządcy spadku. Odpisy będą ważne przez okres 6 miesięcy, a ich ważność może zostać przedłużona.

Dzięki temu  udowodnisz, że masz prawo uzyskać dostęp do konta, a zgromadzone na nim środki pozwolą Ci opłacić rachunki oraz zwroty .

Źródło: europa.eu

Małgorzata Wilk

Poradnia Psychologiczno -Prawna EWSPA w Brukseli oraz Dom Polski

www.dompolskibxl.be

Total
0
Shares
Previous Post

Uznawanie i ważność prawa jazdy w różnych krajach UE

Next Post

Jakie informacje o sprzedawanym produkcie powinien otrzymać konsument?

Zapisz się do newslettera Domu Polskiego w Brukseli aby być na bieżąco z wiadomościami, wydarzeniami i wskazówkami

Total
0
Share