Certificat de chômage

potocznie C4 – od nazwy formularza w Office National de l’Emploi) jest dokumentem wydawanym przez pracodawcę pracownikowi w ostatnim dniu pracy. Dokument ten uprawnia do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. O obowiązku tym mowa w art. 137 ustawy o bezrobociu z dnia 25 listopada 1991 roku oraz w art. 87 dekretu ministerialnego z dnia 26 listopada 1991 roku określającego warunki stosowania przepisów dotyczących bezrobocia.

Dotyczy on wszystkich powodów: zwolnień z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub wypłaty odprawy, rezygnacji z pracy, zakończenia umowy na czas określony itp. Musi on zostać przekazany pracownikowi nie później niż ostatniego dnia pracy. W przypadku kilku umów o pracę u jednego pracodawcy, na okres całego zatrudnienia wydawany jest jeden dokument.

W przypadku, kiedy umowa nie została rozwiązana, a zawieszona, dokument ten zostaje wydany przez pracodawcę na wniosek jeden z agencji płatniczej wypłacającej zasiłek dla bezrobotnych.

Co powinno zawierać prawidłowe świadectwo pracy?

Część A

✔ Imię i nazwisko pracownika oraz jego numer NISS (numer identyfikacyjny rejestru krajowego)

✔Nazwa firmy oraz adres głównej siedziby

✔ Kategoria przedsiębiorstwa (jest to trzycyfrowy kod, który nadawany jest każdemu przedsiębiorstwu, klasyfikujący go zgodnie z prowadzoną przez niego działalnością. Dzięki tej kategorii, określana jest wysokość należytych składek)

 Numer przedsiębiorstwa (mowa tu, o numerze nadawanym przez Banque Carrefour des Entreprises (BCE), jest to unikalny numer indentyfikacyjny firmy składający się z 10 cyfr)

Numer ONSS (numer indentyfikacyjny w bazie Office National de l’Emploi, składający się z 9 cyfr)

Formularz daje możliwość podania w celu identyfikacji dwóch numerów, jednak może on zawierać tylko jeden.

 Numer comission paritaire, do której należy pracownik (są to komisje, które powoływane na poziomie różnych działalności gospodarczych i stanowią miejsce do negocjacji społecznych dotyczących warunku zatrudnienia w danym sektorze, np. długość okresu wypowiedzenia; numer składa się z trzech cyfr, z czego dwie ostatnie określają podkomitet)

➡️ Data rozpoczęcia umowy

➡️ Data rozpoczęcia pracy

➡️Data zakończenia umowy

➡️ Kod pracownika (unikalny numer indentyfikacyjny pracownika nadany przez Office National de l’Emploi)

➡️ Środki na rzecz wspierania zatrudnienia (wypełnione tylko w momencie, gdy pracownik zatrudniony był w ramach określonych programów wsparcia)

➡️ Potwierdzenie odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i składki na wypadek bezrobocia

➡️ Współczynnik Q – jest średnią normalnego tygodniowego czasu pracy pracownika,

➡️ Współczynnik S – jest średnią normalnego tygodniowego czasu pracy pracownika zatrudnionego w tym przedsiębiorstwie,

➡️ Teoretyczne średnie wynagrodzenia brutto (miesięczne lub godzinowe);

➡️ Urlop wypoczynkowy -ilość dni wakacyjnych (w przypadku pełnego etatu) lub godzin urlopowych (w przypadku niepełnego etatu)

➡️Dni ustawowo wolne od pracy – informację dotyczące wypłacenia wynagrodzenia za dni świąteczne ustawowo wolnych od pracy

➡️ Nadgodziny – informacje dotyczące godzin nadliczbowych, które nie zostały wypłacone lub wykorzystane przez pracownika

Część B

W tej części pracodawca zobowiązany jest dostarczyć informacje dotyczące kwartalnych składek ONSS, które nie zostały dostarczone jeszcze do urzędu. W tej sekcji wskazana jest data rozpoczęcia kwartału, data zakończenia oraz ewentualne informacje dotyczące wszelkich przerw w okresie zatrudnienia jakie zostały wykorzystane podczas tego okresu (mowa tu o urlopie macierzyńskim, urlopie wypoczynkowym, urlopie bezpłatnym, czasowego bezrobocia itp.)

Część C

Część ta zawiera dane dotyczące sposobu zakończenia umowy. Określa się w niej czy umowa została zakończona przez pracodawcę, pracownika czy za porozumieniem stron. Zawiera również informacje dotyczące zachowania okresu wypowiedzenia.

Część D

W tej sekcji zawarte są informacje dotyczące wypłaty wszystkich rekompensat z powodu zakończenia umowy o pracę. Ważne jest, aby sekcja ta została prawidłowo wypełniona. Informacje zawarte w tej części są ważne w momencie wpłaty zasiłku dla bezrobotnych. Dzięki nim można sprawdzić, czy zostały zachowane wszystkie przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia oraz czy pracownikowi nie zostało wypłacone odszkodowanie, które nie jest łączone z zasiłkiem.

Ważne jest, aby dokument C4 posiadał podpis osoby upoważnionej oraz pieczątkę przedsiębiorstwa na stronie 2 oraz 4.

Prawidłowo wypełniony dokument powinien zostać przekazany jak najszybciej wybranemu przez nas organizmowi, który posiada dział, zajmujący  się bezrobociem (najczęściej są to związki zawodowe), który skompletuje wszelkie potrzebne informacje i prześle je do Office National de l’Emploi, abyśmy mogli korzystać z przysługującemu nam zasiłku dla bezrobotnych.

Bibliografia:

http://onem.be/

Total
13
Shares
Previous Post

WIANKI

Next Post

Płatności elektroniczne – wady i zalety

Zapisz się do newslettera Domu Polskiego w Brukseli aby być na bieżąco z wiadomościami, wydarzeniami i wskazówkami

Total
13
Share