Klinika Prawa

Bezpłatne porady prawne w Brukseli dla Polonii udzielane przez studentów Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie.

Setki tysięcy Polaków wyemigrowało w ostatnich latach do krajów Unii Europejskiej. Pozostawili oni swoich bliskich, ale i wiele nie dokończonych w Polsce spraw zarówno administracyjnych jak i sądowych. Nasuwa się często pytanie czy wrócić do Polski czy też skorzystać z profesjonalnej pomocy na miejscu. Lęk przed  utratą pracy, zbyt wysokie koszty porady adwokata czy radcy prawnego, bariera językowa to przyczyny z powodu których osoby często rezygnują z dochodzenia swoich praw przed sądem lub skorzystania z przysługującego im prawa do obrony.

Studenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji mając świadomość istnienia problemu natury prawnej z  jakim na co dzień boryka się nasza Polonia postanowili wyjść na przeciw potrzebom i umożliwić skorzystanie z bezpłatnych porad prawnych wszystkim tym którzy takiej pomocy potrzebują.

“Klinika Psychologiczno- Prawa przy EWSPA w Brukseli” to propozycja skierowana do osób, które nie umieją poradzić sobie z problemami prawnymi i nie wiedzą do kogo się zwrócić o pomoc.

Skierowana także do tych osób których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Bezpłatne porady prawne dla osób czasowo przebywających poza krajem są kontynuacją zapoczątkowanej w 1997 r działalności Kliniki Prawa przy EWSPA w Warszawie. Działanie Kliniki Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji było promowane przez głównego opiekuna , Rektora dr Dariusza Czajkę.

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny. Polegający na wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości i okoliczności sprawy, jak również na wskazaniu możliwych dróg postępowania w sprawie oraz ewentualnym sporządzeniu pism procesowych oraz wniosków. Gwarancją rzetelności i profesjonalności oferowanej pomocy jest to, iż prowadzone przez studentów sprawy w zakresie działalności kliniki są każdorazowo konsultowane z kadrą naukową pracującą w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie.

Osoby zainteresowane otrzymaniem porady prawnej kontakt za pośrednictwem poczty mail:bruksela@ewspa.edu.pl 

Lub pisząc na adres: 

Dom Polski EWSPA

Rue Émile Féron 153, 1060 Saint-Gilles

Wszystkie osoby korzystające z porad prawnych prosimy o dokładne opisanie stanu faktycznego sprawy oraz dołączenie do listu kserokopii dokumentów związanych ze sprawą, jeśli takie Państwo posiadają.

Zapraszamy

Kontakt

prawnik Mał​​gorzata Wilk

Tel +32475868513

Mail: bruksela@ewspa.edu.pl