Darowizna Polska -Belgia różnice


Rodzice należą do grupy podatkowej 0 tak jak:małżonek, 
zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), pasierb, 
rodzeństwo, ojczym, macocha.

Zatem wszelkie otrzymane od nich darowizny są zwolnione od podatku od spadku i darowizn, pod warunkiem że po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku 9.637 zł zostanie dopełniony obowiązek zgłoszeniowy do Urzędu skarbowego.

Darowizna od rodziców o wartości poniżej 9.637 zł nie musi być zgłoszona i jest zwolniona z podatku. Darowiznę o wartości powyżej 9.637 zł należy zgłosić do właściwego urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 – zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w terminie 6 miesięcy od jej otrzymania. Dopiero wtedy darowizna jest zwolniona z podatku.

Jak rozliczyć darowiznę pieniężną od rodziców?
Rozliczenie darowizny środków pieniężnych wygląda nieco odmiennie. Dokonana darowizna w grupie 0 wartości powyżej 9.637 zł nie podlega opodatkowaniu, jeżeli jej otrzymanie zostało udokumentowane:

dowodem przekazania na rachunek *bankowy nabywcy,
*przekazem pocztowym,
*wpłynęła na jego rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.


Reasumując w przypadku gdy zostanie właściwie udokumentowana darowizna można skorzystać z prawa do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Wówczas do formularza SD­-Z2 dołącza się dowody otrzymania darowizny (np. wydruki z rachunku bankowego).

Darowizna w Belgii majątku ruchomego (pieniądze, biżuteria, akcje na okaziciela itp.) może być dokonana przez zwykłe przekazanie. Zaleca się jednak sporządzenie pisemnego dokumentu w dwóch egzemplarzach, jeden dla darczyńcy, a drugi dla obdarowanego (tak, aby ten ostatni miał dowód własności). Umowa ta nie musi być zarejestrowana: nie będzie pobierana opłata rejestracyjna.

Należy pamiętać, że jeśli darczyńca umrze w ciągu 3 lat, darowizna zostanie uwzględniona przy obliczaniu podatku spadkowego. Dlatego ważne jest, aby móc udowodnić, że darowizna miała miejsce przed upływem 3 lat. Gdy darowizna ruchomości zostanie zgłoszona do rejestracji, nie będzie już brana pod uwagę przy obliczaniu podatku od spadków, nawet jeśli darczyńca umrze w ciągu 3 lat.


*Jeśli chcesz przekazać w formie darowizny nieruchomość (dom, ziemię), musisz to zrobić oficjalnie i skorzystać z usług notariusza.


Jeśli darowizna musi być sformalizowana aktem notarialnym lub jeśli chcesz, aby była sformalizowana, będziesz musiał zapłacić opłaty za darowiznę, opłaty notarialne i różne wydatki (znaczki, badania, hipoteka, itp.). Opłaty od darowizn są mniej lub bardziej wysokie w zależności od wartości przekazywanych dóbr i stosunków między darczyńcą a obdarowanym. Stawki podatku od darowizn są w gestii regionów. Różnią się one w zależności od miejsca zamieszkania podatkowego darczyńcy.

Obliczanie podatku od darowizny

Podatek od darowizny obliczany jest od wartości brutto dóbr otrzymanych przez obdarowanego, według stawki wzrastającej w zależności od wartości dóbr oraz według stawki zróżnicowanej w zależności od relacji między darczyńcą a obdarowanym (im bardziej odległa relacja, tym wyższa stawka).

Stosowane stawki

Ponieważ stawki podatku od darowizn leżą w gestii regionów, różnią się one w zależności od tego, czy miejsce zamieszkania darczyńcy znajduje się w Regionie Walońskim, Regionie Stołecznym Brukseli czy Regionie Flamandzkim. Stawki te są progresywne, co oznacza, że wzrastają w zależności od przedziałów podatkowych, które różnią się w zależności od regionu. Aby dowiedzieć się, jaka kwota jest należna, należy zatem odwołać się do kodeksu opłat rejestracyjnych, hipotecznych i sądowych danego regionu.


*Stawki różnią się również w zależności od relacji między darczyńcą a obdarowanym.


Siedziba podatkowa

Jeżeli darczyńca miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w więcej niż jednym regionie w okresie pięciu lat poprzedzających darowiznę, stosuje się stawki obowiązujące w regionie, w którym darczyńca miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych przez najdłuższy okres w okresie pięciu lat.

 

Darowizna nieruchomości musi być przedmiotem aktu notarialnego. Ten akt notarialny musi być zarejestrowany. Zanim inkasent urzędu stanu cywilnego będzie mógł zarejestrować akt notarialny, notariusz dopilnowuje, aby opłaty rejestracyjne zostały przekazane do urzędu skarbowego. Dopiero wtedy następuje rejestracja aktu notarialnego.


Jest to również metoda pracy przy darowiźnie ruchomości w formie aktu notarialnego.


W przypadku darowizn ręcznych i przekazów bankowych nie ma obowiązku rejestracji, a zatem nie jest należny podatek od darowizny.


Jeśli jednak darowizna nie została zarejestrowana, a darczyńca umrze w ciągu 3 lat od dokonania darowizny, musi ona zostać uwzględniona w zeznaniu podatkowym dotyczącym podatku od spadków. Podatek od spadku będzie wówczas należny od kwoty darowizny. Podatek od spadków będzie wyższy niż podatek od darowizn.


*Możliwe jest, bez interwencji notariusza, zarejestrowanie darowizny ręcznej lub darowizny przelewem bankowym poprzez przesłanie do biura rejestracyjnego wszystkich dokumentów (pismo, dowód przelewu, itp.) potwierdzających istnienie darowizny. Jeśli zapłaciłeś opłaty rejestracyjne od tej darowizny, nie jesteś zobowiązany do zapłaty podatku od spadków. To osoba, która udaje się do Urzędu Stanu Cywilnego, aby zarejestrować darowiznę, będzie musiała zapłacić podatek od darowizny.

!!!Uwaga: Zapłata podatku od darowizny musi nastąpić przed zarejestrowaniem darowizny przez urząd rejestracyjny. Płatności można dokonać gotówką lub rejestracja odbędzie się po otrzymaniu wpłaty przelewem należności.


Stawki różnią się w zależności od regionu, w którym darczyńca ma swoją rezydencję podatkową w momencie dokonywania darowizny. Jeżeli darczyńca miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w więcej niż jednym miejscu w ciągu 5 lat poprzedzających darowiznę, stosuje się stawki obowiązujące w regionie, w którym darczyńca miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych przez najdłuższy okres w ciągu tych 5 lat.

 
Źródło:www.poradnikprzedsiebiorcy.pl

www.belgium.be

Total
1
Shares
Previous Post

INGA FALKOWSKA

Next Post

JESIENNE

Zapisz się do newslettera Domu Polskiego w Brukseli aby być na bieżąco z wiadomościami, wydarzeniami i wskazówkami

Total
1
Share