JAK ZŁOŻYĆ POZEW DO SADU W BELGII

Prawo belgijskie przewiduje różne sposoby wniesienia sprawy do sądu. W żargonie prawniczym nazywa się to “wniesieniem sprawy do sądu”. Najczęstszym sposobem jest wezwanie do sądu.

Strony mogą również zgodzić się na złożenie wspólnego pisemnego wniosku i dobrowolne stawienie się przed sędzią.

W przypadkach przewidzianych prawem, sprawa może zostać wniesiona do sądu w drodze skargi kontradyktoryjnej. Musi on zostać przesłany lub złożony w kancelarii sądu. Urzędnik sądowy wzywa strony listownie do stawienia się na rozprawę.

W wyjątkowych przypadkach, które są również przewidziane przez prawo, sprawa może zostać przedstawiona sędziemu w drodze jednostronnego wniosku, i to za pośrednictwem adwokata

Strona przeciwna nie jest o tym informowana. Ponieważ strona przeciwna nie może się bronić, procedura ta jest obwarowana ścisłymi warunkami. Rozpoczęcie procesu w ten sposób jest możliwe tylko w sprawach pilnych, gdy nie jest znana konkretna strona przeciwna lub gdy konieczne jest, aby strona przeciwna nie została poinformowana o postępowaniu.

Wezwanie jest oficjalnym pismem do stawienia się przed sądem. Może to być sąd cywilny (np. sąd pokoju, sąd pierwszej instancji, sąd pracy, sąd zakładowy itp.) lub sąd karny (np. sąd policyjny, sąd karny itp.).

Wezwanie jest doręczane przez komornika zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i karnym.

W wezwaniu określa się przedmiot i podstawę roszczenia oraz miejsce rozpoznania sprawy.

Wezwanie powoduje, że spór zostaje skierowany do właściwego sądu w celu wydania decyzji.

Co do zasady, wezwanie jest wydawane na wniosek osoby prywatnej, spółki lub korporacji w sprawach cywilnych, handlowych, podatkowych i ubezpieczeń społecznych, a na wniosek prokuratora w sprawach karnych.

Klinika Prawa EWSPA Bruksela

Total
0
Shares
Previous Post

Klinika Prawa w Brukseli

Next Post

Moja Bruksela Cud narodzin – „Moc większa od nas”

Zapisz się do newslettera Domu Polskiego w Brukseli aby być na bieżąco z wiadomościami, wydarzeniami i wskazówkami

Total
0
Share