Mam długi… Jak z nich wyjść?Niespodziewany wydatek, wypadek, rozstanie, nałogi … Niewiele trzeba, by wpaść w spiralę nadmiernego zadłużenia. Nie czekaj z reakcją!Przede wszystkim należy uważać, aby nie pomylić zadłużenia z nadmiernym zadłużeniem. O ile to pierwsze oznacza posiadanie przynajmniej jednego kredytu do spłacenia (kredyt hipoteczny, samochodowy, kredyt w pracy ), o tyle nadmierne zadłużenie charakteryzuje się niemożnością opłacenia rachunków i spłacenia kredytów, na które zaciągnęliśmy zobowiązanie.Uzyskanie pomocy w zarządzaniu

Choć istnieją rozwiązania pozwalające radzić sobie z “następstwami”, istnieją również rozwiązania pozwalające podjąć działania wcześniej i pomagające lepiej zarządzać pieniędzmi.– Poradnictwo budżetowe: bezpłatna usługa, dostępna dla wszystkich, organizowana na ogół przez CPAS każdej gminy. Nadaje się dla osób, które z trudem wiążą koniec z końcem. Ty zachowujesz kontrolę nad swoimi dochodami, ale urzednik doradza Ci, jak zaplanować budżet. Gdzie oszczędzać? Jak uwzględnić niespodziewane wydatki? Jak włączyć stałe koszty roczne do budżetu miesięcznego?

– Współzarządzanie budżetem: przydatne dla osób, które mają tendencję do nadmiernego wydawania pieniędzy. Pomoc ta, oferowana przez CPAS i niektóre organizacje non-profit, polega na otwarciu zablokowanego konta bankowego, do którego pracownik socjalny ma pełnomocnictwo. Otrzymujesz wtedy tygodniową lub miesięczną kwotę na utrzymanie. Dzięki tymczasowemu podzieleniu się odpowiedzialnością za swoje pieniądze z pracownikiem socjalnym, unikasz wydawania tego, co powinno być przeznaczone na opłacenie rachunków i uczysz się odzyskiwać kontrolę nad swoim budżetem.Nigdy nie pozwól, by rachunki piętrzyły się bez reakcji, dzięki czemu unikniesz odsetek za zwłokę i interwencji komorników. Jeśli masz wielu wierzycieli i wiele długów, powinieneś skorzystać z usług mediatora długów.
Szukasz mediatora ds. zadłużenia? Znajdziesz listę zatwierdzonych usług na stronie internetowej Observatoire du Crédit et de l’Endettement: observatoire-credit.be, zakładka “Find a mediation service” lub 071/33.12.59.Nadmierne zadłużenie: rozwiązania

Mediacja zadłużenia ma jeden cel: znaleźć trwałe rozwiązanie problemu nadmiernego zadłużenia. W jego trakcie Ty i mediator – niezależnie od tego, czy jest on związany z CPAS, notariuszem, prawnikiem czy komornikiem – sporządzacie listę swoich dochodów i długów. Następnie określa się minimalny dochód, który jest potrzebny do pokrycia podstawowych wydatków: czynszu, wody, gazu, elektryczności, żywności, opłat szkolnych, kosztów podróży, odzieży, opieki medycznej itp.Następnie mediator sprawdzi, czy dochodzone kwoty są uzasadnione oraz opracuje plan spłaty i zaproponuje go Twoim wierzycielom. Jeśli wierzyciele zaakceptują propozycję, będziecie musieli przestrzegać tego planu aż do całkowitej spłaty zadłużenia, a mediatora będziecie widywać regularnie, aby monitorować postępy w płatnościach. Jeśli odmówią, mediator doradzi Ci rozpoczęcie zbiorowej regulacji zadłużenia lub innej procedury prawnej.Rozliczenie długu zbiorowego

Jeśli łączna kwota Twoich długów jest taka, że nie jesteś w stanie ich spłacić, ani wejść na polubowne mediacje, możesz poprosić o pomoc w postaci zbiorowego uregulowania długów. Sąd pracy przyzna Ci wtedy interwencję mediatora ds. zadłużenia, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie Twoimi dochodami. Wydzieli on ograniczoną część tej kwoty dla Ciebie – tzw. living wage – a resztę wykorzysta do opracowania ścisłego planu spłaty z wierzycielami. Po surowym procesie trwającym do siedmiu lat, zaległe długi zostaną umorzone, co pozwoli Ci na nowy początek.Zbiorowe uregulowanie zadłużenia, zgodnie z definicją Ekonomii FPS, “ma bowiem na celu przywrócenie sytuacji finansowej dłużnika, w szczególności poprzez umożliwienie mu spłaty zadłużenia przy jednoczesnym zagwarantowaniu mu możliwości prowadzenia życia zgodnego z godnością człowieka”.

Niewygodny, ale ratujący życie zabieg

Wprawdzie oddanie w ręce mediatora swoich dochodów, a także części życia prywatnego, może być trudne (bo dowie się Twoje otoczenie, czyli pracodawca, były partner płacący alimenty, organizacje płatnicze itp.), ale ta procedura jest zbawienna, bo pomoże Ci wyjść z tej osobistej upadłości.

 

CPAS  może poprowadzić Cię przez to, czego można się spodziewać z prawnego punktu widzenia, jak również ocenić to na bardziej emocjonalnym poziomie.

Podstawowe narzędzie do zarządzania finansami to budżet

Równie żmudne, co potrzebne i skuteczne, sporządzanie budżetu pozwala na szczegółowe poznanie swojej sytuacji, a tym samym uniknięcie nadmiernego zadłużenia lub szybkie naprawienie sytuacji w przypadku problemów finansowych.

Oto kilka wskazówek dotyczących tworzenia budżetu:

 

– Zapisz swoje dochody finansowe: pensje, dodatki, emerytury, premie, bony na posiłki, eko-bony, zwrot podatku, zielone certyfikaty….

– Dodatkowo wskaż swoje stałe wydatki miesięczne (czynsz, energia, paliwo, wydatki na leczenie, telefon, abonamenty, platformy streamingowe, spłata kredytu itp.), wydatki stałe (podatki, księga wieczysta, ubezpieczenie, opłaty za kluby sportowe itp.), a także wydatki zmienne (utrzymanie samochodu, woda itp.) oraz tzw. wydatki “fakultatywne” (prezenty, przyjęcia, urodziny itp.).

 

– Odliczając wszystkie te wydatki od dochodu, będziesz wiedział, co Ci zostało: i możesz świadomie dostosować swoje nawyki zakupowe, ograniczyć niektóre wydatki i w ten sposób zbudować rezerwę na wypadek nieprzewidzianych okoliczności lub na sfinansowanie jakiegoś projektu.

Co zrobić, gdy Twoje saldo jest bliskie zeru?

Nawet najmniejszy niespodziewany wydatek może wytrącić Twój budżet z równowagi. Aby tego uniknąć, należy zmniejszyć wydatki – przejrzeć różne umowy – i dowiedzieć się o pomocy, która przysługuje w zależności od sytuacji. Innym rozwiązaniem jest również próba zwiększenia swoich dochodów. To czas, aby poprosić o podwyżkę lub rozpocząć działalność uzupełniającą!

 

Czy Twoje saldo jest ujemne? Wydajesz więcej niż zarabiasz. Działaj już teraz, zanim będzie za późno! Dowiedz się o możliwej pomocy (na przykład na energię) i poproś wierzycieli o rozłożenie płatności. Przede wszystkim unikaj grupowania wszystkich swoich długów w jednej organizacji przed omówieniem ich z mediatorem długów.

Unikanie nadmiernego zadłużenia:

– Podziel swój roczny dochód, taki jak wynagrodzenie za urlop, premia na koniec roku itp. przez 12, aby określić miesięczną kwotę.

 

– Sporządzaj budżet co roku, a także za każdym razem, gdy nastąpi zmiana w Twojej sytuacji rodzinnej (narodziny dziecka, separacja itp.) lub zawodowej (utrata pracy, podwyżka, nowy kontrakt itp.).

 

Potrzebujesz pomocy z budżetem? Przykładowa siatka obliczeniowa budżetu dostępna jest na stronie

www.observatoire-credit.be  (onglet « boîte à outils »), mais aussi sur le portail socialsante.wallonie.be et sur le site www.mediationdedettes.be

 

 Klinika Prawa EWSPA Bruksela

Total
0
Shares
Previous Post

Wyrażanie zgody na Pliki ciasteczka

Next Post

“NAJSZCZĘŚLIWSZE KRAJE” na świecie w 2022 roku

Zapisz się do newslettera Domu Polskiego w Brukseli aby być na bieżąco z wiadomościami, wydarzeniami i wskazówkami

Total
0
Share