“Mandat ochronny dla osoby bliskiej”.

Le mandat extrajudiciaire – podejmowanie decyzji w imieniu bliskiej osoby

 Kinga W:   Mój tata w wieku 85 lat mieszka sam w domu i zarządza swoimi sprawami. Jednak nieszczęśliwy upadek zmienia to wszystko. W zwiazku z czym  ja i moje  rodzeństwo uważamy, że dobrym pomysłem byłoby załatwienie za niego kilku spraw. Ale czy mamy do tego prawo? Czy tata może udzielić nam pełnomocnictwa do podejmowania określonych czynności w jego imieniu.

 Klinika:  Tak  proszę pamiętać, ze zwykłe pełnomocnictwo wygasa z chwilą, gdy mocodawca staje się prawnie niezdolny do działania. Inaczej jest w przypadku pełnomocnictwa pozasądowego, które pozostaje ważne nawet wtedy, gdy dana osoba nie jest już zdolna do wyrażania woli. Osoba udzielająca pełnomocnictwa – mocodawca, musi być jednak zdolna do wyrażenia swojej woli w chwili jego udzielania. Jeśli tak nie jest, pozostaje jedynie kuratela, która jest  bardziej kłopotliwa.

Do sporządzenia mandatu w sprawie ochrony pozasądowej nie  jest  konieczny notariusz

 Mandat ochronny dla osoby bliskiej można sporządzić pod prywatnym podpisem, ale skorzystanie z pomocy notariusza jest obowiązkowe w przypadku darowizny lub sprzedaży nieruchomości. Ponadto, jeśli mandatariusz nie jest już w stanie wyrazić swojej woli, mandat jest ważny tylko wtedy, gdy został zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Umów Mandatowych https://authentieke-bronnen.belgium.be/.

 Jeśli zdecydujesz się na sporządzenie prywatnego mandatu, będziesz musiała zadbać o procedurę rejestracji, tj. złożyć uwierzytelniony odpis mandatu u urzędnika Sądu Sprawiedliwości Pokoju, który następnie dokona jego rejestracji.

Zleceniodawcy i pełnomocnicy wspólnie decydują o tym, kiedy mandat nabiera mocy prawnej – natychmiast lub w późniejszym terminie. Nawet jeśli wejdzie w życie natychmiast, Twój  tata – zleceniodawca może nadal samodzielnie prowadzić swoje sprawy, np. dokonywać płatności lub zawierać umowy.

Zazwyczaj istnieje klauzula, że “tak długo, jak zleceniodawca pozostaje zdolny do wyrażania swoich życzeń, agent informuje go z wyprzedzeniem o każdej czynności prawnej, którą proponuje wykonać, a która nie wchodzi w zakres bieżącego zarządzania”.

“Mandat ochronny dla osoby bliskiej” został stworzony po to, by uniknąć konieczności przechodzenia przez justice  w przypadku serii aktów. System ten bardzo dobrze sprawdza się w przypadku osób, u których wyraźnie stwierdzono demencję lub które mieszkając w domu spokojnej starości chcą, aby ich dzieci zajęły się niektórymi ich sprawami, mimo że nie są prawnie niezdolne do pracy, daje większą swobodę.

 Nie można udzielić pełnomocnictwa np. do sporządzenia testamentu w zastępstwie. Testament należy zawsze sporządzać samodzielnie i w czasie, gdy jest się w pełni zdolnym do jego sporządzenia.

 Należy pamiętać, iż powiernicy mogą robić  prezenty na rzecz osób trzecich, ale nie dla siebie.

Klinika Prawa EWSPA

https://authentieke-bronnen.belgium.be/.

Total
0
Shares
Previous Post

Niezapłacone mandaty drogowe w Belgii

Next Post

Pełnomocnictwo w Belgii do sprzedaży nieruchomości w Polsce

Zapisz się do newslettera Domu Polskiego w Brukseli aby być na bieżąco z wiadomościami, wydarzeniami i wskazówkami

Total
0
Share