My Polacy w Belgii

Belgijska Polonia to złożona społeczność, ukształtowana przez różne fale polskiego wychodźstwa trwające przez ostatnie 200 lat. W jej skład wchodzą potomkowie Wielkiej Emigracji, Polacy osiedleni w Belgii po powstaniu listopadowym, a także potomkowie emigracji górniczej z okresu międzywojennego. Kolejne istotne grupy to uchodźcy solidarnościowi, emigranci ekonomiczni z lat 90. XX wieku i liczni emigranci poakcesyjni, głównie z Polski Wschodniej, zwłaszcza z Podlasia i Lubelszczyzny.

W Królestwie Belgii zamieszkuje 68 . 838 tys. rezydentów posiadających wyłącznie obywatelstwo polskie, natomiast liczba wszystkich obywateli polskich, którzy posiadali obywatelstwo od chwili urodzenia, wynosi 97. 522 (dane z 1 stycznia  2023 roku). Jak wynika z danych BISA, społeczność polonijna w Belgii to ponad  166 tys.

Największe skupiska Polaków znajdują się w Brukseli, Antwerpii, Leuven, Gandawie, a także w okolicach Liège i Charleroi.

(Dane 2023 BISA .brussels bevolking nationaliteten )

Wysoko wykwalifikowani pracownicy administracji UE stanowią odrębną część belgijskiej Polonii. Społeczność ta ostatnimi czasy  wykazuje silny potencjał integracyjny, widoczny między innymi w licznych organizacjach polonijnych.

Mimo że społeczność polonijna  utrzymuje silne więzi, można dostrzec zmianę pokoleniową, szczególnie w kontekście pandemii. “Stare” ogólnokrajowe organizacje tracą na znaczeniu, a młodsze pokolenie skupia się głównie na działaniach edukacyjnych, kulturowych  i charytatywnych.

Społeczność polonijna w Belgii jest zróżnicowana pod względem zawodowym, społecznym i ekonomicznym. Mimo dużej więziotwórczej wartości, integracja często koncentruje się w ramach konkretnych grup, realizujących określone cele. Warto jednak zauważyć, że istnieją trudności w tworzeniu mostów między różnymi grupami, szczególnie w przypadku pracowników migrujących z Polski Wschodniej.

Współczesna emigracja dzieli się na dwie grupy , jedna część młodego pokolenia podejmuje próby reemigracji i zakładania własnych przedsiębiorstw, zakładania rodziny w celu zamieszkania na stałe lub na pobyt czasowy  a druga odkładaniu i konsumpcji w Polsce lub życiu hulaszczym. Belgia  składa się 3 wspólnot językowych (francuskiej w Walonii oraz  Brukseli, flamandzkiej we Flandrii oraz Brukseli, niemieckiej w prowincji Liège) Znajomość jednego języka urzędowego tego państwa  w efekcie jest dużym utrudnieniem  i stanowi często na początku barierę w podejmowaniu lepszej pracy .

Z Artykułu  jaki ukazał  się  13 czerwca  2023 w magazynie  belgijskim echo.be

 wynika, iż Obcokrajowców  jest  zatrudnionych  więcej w Belgii, niż rodowitych Belgów.

Statbel po raz pierwszy zbadał stan rynku pracy na podstawie narodowości pochodzenia. Badanie, które podkreśla przepaść między populacjami pochodzenia europejskiego i pozaeuropejskiego.

W Belgii zatrudniona jest co druga osoba pochodzenia pozaeuropejskiego.

Było  to pierwsze badanie Statbel dotyczące stanu rynku pracy według narodowości pochodzenia, w oparciu o obserwację, że ponad 1/3 populacji mieszkającej w Belgii jest obecnie pochodzenia obcego (przynajmniej jedno z rodziców urodziło się z innym obywatelstwem), w porównaniu z 1/5 dwadzieścia lat temu belgijski urząd statystyczny próbował zobiektywizować, w jaki sposób ta różnorodność odzwierciedla się,  jeśli chodzi o integrację na rynku Templot, także dla drugiego pokolenia.

W Brukseli Polacy stanowią szóstą  co do liczby mniejszość narodową (dane Belgijskiego Urzędu Statystycznego Statbel ). Dlatego też w stolicy Belgii istnieje liczna infrastruktura dedykowana Polonii, obejmująca Instytucje, Przedstawicielstwa, Stowarzyszenia, Sklepy i inne miejsca związane z polską społecznością.

W kontekście polskich instytucji w Brukseli warto wspomnieć o kilku kluczowych:

Ambasada RP w Brukseli, odpowiada za dwustronne relacje polityczne oraz ekonomiczne między Polską a Belgią. Jest organizatorem Polish Day

Wydział Konsularny Ambasady RP pełni funkcję głównego punktu kontaktowego dla Polonii w Belgii w sytuacjach wymagających pomocy.

Instytut Polski w Brukseli, , promujący  polską kulturę w Królestwie Belgii.

Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystyki działający  na rzecz promocji turystyki przyjazdowej do Polski.

Dom Polski Wschodniej  pogłębia współprace i koordynacje działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli. Jest organizatorem Polish RUN

Ponadto, w Brukseli znajdują się przedstawicielstwa Polski przy organizacjach międzynarodowych, takie jak Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej oraz Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO. Warto jednak zaznaczyć, że ich głównym celem jest koordynacja członkostwa Polski w danej organizacji, a nie bezpośrednia współpraca z Polonią.

Współpracę z polską emigracją realizują bezpośrednio:

Rada Polonii w Belgii,

Polska Macierz Szkolna,

Liczne Szkoły Polskie w Królestwie Belgii,(Instytut Języka i Kultury Polskiej w Gandawie, Polska Szkoła EduGandawa, Polskie Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli, Polska Szkoła w Leuven im. W. Szymborskiej – Poolse School Leuven vzw, Polska Szkoła – Daskalia w Leuven / Poolse School – Daskalia in Leuven, Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli, Akademia Śpiewaj z Pszczołą, Szkoła Europejska Bruksela Sekcja Polska, Szkoła Polska im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli, Polska Macierz Szkolna w Belgii, Polska Szkoła w Jette, Polska Szkoła im. Janusza Korczaka w Brukseli, Teatr Złoty Jeż, Inga art, Iwona Jambrzycka ART, Polska Szkoła im. Jana Brzechwy )i wiele innych

Dom Polski EWSPA w Brukseli, będący członkiem Zrzeszenia Instytucji Europejskich w Belgii – BAC-LA CITE DES ASSOCIATIONS, który  jest instytucją naukowo-kulturalną o znaczeniu integracyjnym.

W ostatnim czasie ZHP Belgia nabiera bardzo dużego znaczenia  rozszerzając swoją działalność i liczbę  jej członków poprzez liczne reprezentacje na  oficjalnych ceremoniach oraz wydarzeniach polonijnych. Grupa Rekonstrukcyjna Pierwszej Dywizji Pancernej “Antwerpia”, działalność odtwórców historycznych łącząca różne pokolenia.

W sferze religijnej istotną rolę odgrywa duszpasterstwo katolickie w języku polskim, Polska Misja Katolicka, ,Polski Kościół Ewangelicki, Kościół Wspólnoty Dominikanów oraz  Polska Parafia Prawosławna.

Dla Polonii wydawane są gazety: Gazetka ,Flandria po polsku,

Liczne strony internetowe min : www.dompolskibxl.bewww.wiadomo.be , www.zhp.org

www.pmsz.be , www.wakacjewbelgii.com

Grupy wycieczkowe,   prywatne Agencje turystyczne organizujące wycieczki  po Belgii,  Europie i nie tylko  za stosunkowo niskie ceny.

Z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że Polonia belgijska jest bardzo aktywną społecznością w  Europie.

Dodatkowo, w Brukseli istnieje wiele przedstawicielstw ekonomicznych, takich jak Biuro Konfederacji Lewiatan zrzeszone w BusinessEurope czy Przedstawicielstwo Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, mających na celu reprezentację interesów firm w instytucjach Unii Europejskiej.

W obszarze naukowym działa Filia Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, oferując  Studia I stopnia  po polsku Liceum dla Dorosłych  jak również wsparcie  administracyjne i prawne dla Polonii. Bruksela jest także miejscem dla licznych Stowarzyszeń Polonii, takich jak Brukselski Klub Polek (BeKAP), Kongres Kobiet, Elles pour Elles -przełam cisze, Sztab Pomocy Belgia , MiMo Wszystko Kultura, Moto Serce, WOSP Bruksela, Grupy charytatywne na  Facebooku organizujące licytacje dla chorych dzieci w Polsce ,Grupy charytatywne organizujące kiermasze i zbiórki  , Grupy Rękodzieła, Kluby poetyckie i literackie, Kluby sportowe,  Dyskoteki, Dansingi, Cateringi – polska kuchnia , Polskie Biblioteki.

 Stowarzyszenie Network PL, skupiające polskich pracowników organizacji międzynarodowych, organizujące warsztaty i wykłady na temat pracy w instytucjach międzynarodowych. Ta  różnorodność działań polskich Klubów i Stowarzyszeń, dodaje bogactwa polskiemu życiu społecznemu w Brukseli.

Nie należy zapominać również o Polskich  Lekarzach, Prawnikach,  Adwokatach, Tłumaczach, Nauczycielach Języka polskiego oraz językowych  , Logopedach, Księgowych,  Biurach serwisowych, Mechanikach, Kierowcach -przewoźnikach,  Titres-services -Serwisach sprzątających,  Budowlańcach itp. Grupach wsparcia  AA i  Al-anon, które wspierają dorosłych  i ofiarują pomoc emocjonalna  działając w wielu Regionach Belgii.

 Praktycznie w obrębie kilku  kilometrów w dużych skupiskach miejskich można znaleźć polski sklep.

Polskie dzieci oprócz edukacji szkoły belgijskiej chodzą dodatkowo do Szkol polskich ucząc się języka polskiego . Dorośli  często są bardzo tolerancyjni i otwarci na inne kultury  często tez  (ale nie jest to regułą)   zakładają związki  małżeńskie lub partnerskie z innymi  polskiej narodowości , wychowują swoje dzieci podtrzymując polskie tradycje lub z  łatwością  łącza inne kultury.

Jedno jest pewne polskie  dzieci i młodzież  są bardzo zdolne, ambitne, ciekawe świata i otwarte na inne kultury. Świadczy  o tym fakt, iż na wysokich stanowiskach często widnieje  nazwisko lub imię typowo  polskie.

  Małgorzata Wilk

dompolskibxl@gmail.com

EUROPEAN SCHOOL of LAW and ADMINISTRATION

Linki do miejsc wymienionych w artykule:

https://perspective.brussels/nl/over-ons/over-ons/

https://www.gov.pl/web/belgia/amb;

https://www.pot.gov.pl/pl/o-pot/struktura-organizacyjna/zagraniczne-osrodki-pot/zagraniczne-osrodki-polskiej-organizacji-turystycznej;

https://lewiatan.org/;

https://www.businesseurope.eu/;

https://zpp.net.pl/przedstawicielstwo-zpp-w-ue/;

https://zpbsp.com/

Strona główna

https//dompolskibxl.be/

https//wakacjewbelgii.com/

https//klubpolek.pl/polonia-w-brukseli-w-pigulce/

https//przelamcisze.be/

https//www.pmsz.be/

https://polsca.pan.pl/;

https://www.zhp.org/

Strona startowa

Wydarzenia

https://www.facebook.com/orthpol.be/

https://www.pmsz.be/

https://www.wiadomo.be/

https://www.facebook.com/PolishRun/

https://www.facebook.com/BrukselskiKlubPolek/;

http://www.kongreskobiet.be/Blog/

https://www.facebook.com/groups/NomadniczyKlubFrankolubnych/

https://network-pl.org/

https://www.facebook.com/centrumwszechswiatabxl/posts/255184336659515

https://www.facebook.com/JoBeeProject

https://www.facebook.com/centrumwszechswiatabxl/posts/255184336659515

http://biblioteka-pl.be/

Total
0
Shares
Previous Post

KARTKA DLA SENIORA III EDYCJA

DOM POLSKI EWSPA BRUKSELA

Next Post

Pytania do Kliniki Prawa

Zapisz się do newslettera Domu Polskiego w Brukseli aby być na bieżąco z wiadomościami, wydarzeniami i wskazówkami

Total
0
Share