Wymuszenie, wznowione kontaktu z dziećmi.

Możliwe jest wymuszenie na rodzicu wznowienia kontaktu z dziećmi, jeżeli te tak sobie życzą. 

         Fałsz

Dziecko, które chciałoby wznowić kontakt z rodzicem, który nie wyraża takiej chęci, nie może tego na nim wymusić.   

Międzynarodowa konwencja o prawach dziecka stanowi, że ma ono prawo do utrzymywania stosunków osobistych z rodzicami, jednakże nie istnieją żadne szczególne przepisy zobowiązujące rodzica do utrzymywania kontaktu z dzieckiem wbrew własnej woli.

 

Dziecko, jeżeli chce, może przy pomocy specjalisty podjąć „polubowne” kroki w celu próby przywrócenia kontaktu z rodzicem.

 

Rodzic, który nie zabiegał o widywanie swoich dzieci przez kilka lat nie może rościć

sobie prawa do ich ponownego widywania. 

         Fałsz

Rodzic może próbować ponownie nawiązać wcześniej zerwany kontakt z dziećmi, nawet jeżeli to on sam nie dawał oznak życia. Powinien jednak brać przy tym pod uwagę dobro dziecka.

 

Jeżeli wyrok podlegający wykonaniu przewidywał prawo do relacji osobistych z dzieckiem lub dziećmi, prawo to zawsze będzie miało zastosowanie. Jeżeli drugi rodzic będzie chciał odmówić zgody na wznowienie kontaktu, będzie musiał podjąć kroki w celu zmiany istniejącego wyroku.   

 

I odwrotnie, jeżeli wyrok zabraniałby wszelkiego kontaktu, nie przewidywałby go, lub dawał drugiemu z rodziców wyłączną władzę rodzicielską, to rodzic „nieobecny” musiałby podjąć kroki w celu ubiegania się o prawo do stosunków osobistych z dzieckiem. 

 

Jeżeli nie było żadnego wyroku, a między rodzicami nie ma porozumienia co do kwestii relacji osobistych z dzieckiem, każde z nich może wszcząć procedurę dotyczącą ustalenia zasad kontaktu z dziećmi.      

 

Ojciec, który nie uznał swojego dziecka nie będzie posiadał żadnych praw względem niego w przypadku separacji. 

 

         Prawda

Dopóki ojciec uzna swojego dziecka, pochodzenie dziecka („lien de filliation”) i wynikające z niego skutki prawne nie będą istnieć. 

 

Ojciec biologiczny może jednak dochodzić prawa do relacji osobistych, jeżeli udowodni więź emocjonalną z dzieckiem.

 

Ojciec, który nie uznał swojego dziecka nie będzie mógł tego zrobić bez zgody matki. 

 

         Fałsz, ale…

Zgoda matki jest potrzebna, aby ojciec mógł uznać dziecko przed urzędem stanu cywilnego („état civil”).

 

Jeśli dziecko ma więcej niż 12 lat, również będzie musiało wyrazić zgodę na uznanie.

Jeżeli matka nie wyraża zgody na uznanie, biologiczny ojciec będzie mógł podjąć kroki na drodze sądowej w celu uznania dziecka.

 

Należy pamiętać, iż w sytuacji, gdy matka nie zaprzecza, że ojciec jest biologicznym ojcem dziecka, jej odmowa może zostać uznana przez sąd za nadużycie.

Prawodawstwo dotyczące pochodzenia dziecka jest bardzo złożone, dlatego zaleca się zasięgnąć porady prawnika lub odpowiednich służb przed podjęciem kroków w celu ustalenia ojcostwa.

 

Ojciec, który nie uznał swoich dzieci nie może zostać zmuszony do poczynania wkładów finansowych na ich wychowanie, utrzymanie oraz edukację. 

 

         Fałsz!

W przypadku dziecka, którego ojcostwa nie ustalono, można rościć o środki na wychowanie, utrzymanie oraz edukację od osoby, która współżyła z matką tego dziecka w okresie prawnego poczęcia. 

 

Co do zasady, czynności w celu takiego roszczenia muszą zostać podjęte w określonym zakresie czasowym.

 

Roszczenie takie oddala się, jeżeli zostanie ustalone, iż pozwany nie jest ojcem dziecka

 

  • :D’autorité parentale Service Droit des Jeunes avec soutien de la  Communité Française

Przydatne adresy i linki

 

  • Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone de Belgique:

http://www.avocat.be/index,fr.html

Znajdź adwokata, adwokatury, informacje dotyczące pomocy prawnej.

 

  • Direction Générale de l’Aide à la Jeunesse:

http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/

Adresy służb pomocy na rzecz młodzieży, informacje dla młodzieży, profesjonalistów i rodzin.

 

  • Service Public Fédérale Justice:

http://www.just.fgov.be/index_fr.html

Sądy i Trybunały, Prokuratury, jurysdykcja terytorialna…

 

  • Délégué Général aux Droits de l’enfant:

http://www.oejaj.cfwb.be

Prawa dziecka.

  • Droit familial:

http://www.droitbelge.be/droit_familial.asp

Praktyczne informacje nt. prawa rodzinnego w Belgii.

 

Notaires:

http://www.notaire.be/

Wszelkie informacje dotyczące usług notarialnych.

 

  • Guide social:

http://www.guidesocial.be/

Pomoc z zakresu psychologicznego, medycznego oraz socjalnego w Belgii francuskojęzycznej.

  • Office National des Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés (ONAFTS):

http://www.rkw.gov.be/

Świadczenia rodzinne dla zatrudnionych.

 

  • Service des Créances Alimentaires (SECAL):

http://www.davo.belgium.be/

Departament roszczeń o świadczenia alimentacyjne.

 

  • Service Droits des Jeunes AMO:

http://www.sdj.be/

Informacje oraz wsparcie dla młodzieży i rodzin.

Wychodząc na potrzeby Polonii Poradnia Psychologiczno -Prawna EWSPA w Brukseli przygotowała cykl odpowiedzi na częste i nurtujące pytana dotyczące zagadnień z zakresu władzy rodzicielskiej i opieki nad dziećmi w Belgii, przybliżenie pewnych pojęć prawnych, które bywają błędnie postrzegane przez społeczeństwo, co może prowadzić do dalszych nieporozumień oraz błędnych przekonań. Każda sytuacja oraz każdy przypadek są inne i powinny być rozpatrywane indywidualnie. Odpowiedzi nie są wyczerpujące i w żadnym wypadku nie zastąpią konsultacji z profesjonalistą.

 

Poradnia Psychologiczno -Prawna EWSPA w Brukseli oraz Dom Polski

www.dompolskibxl.be

 

Total
1
Shares
Previous Post

AGATA MORAWIEC

Next Post

Kobieta w Belgii -ciąża, okres ochronny, przywileje.

Zapisz się do newslettera Domu Polskiego w Brukseli aby być na bieżąco z wiadomościami, wydarzeniami i wskazówkami

Total
1
Share