Zasiłek rodzinny w BelgiiZasiłek rodzinny w Belgii  otrzymuje się od miesiąca następującego po narodzinach dziecka. Jeśli dziecko urodziło się np. 16 kwietnia, to pierwszy zasiłek na dziecko otrzymasz w maju.

Zasiłek rodzinny otrzymuje się do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Lub, jeśli dziecko nie ukończyło szkoły, do 25 roku życia lub młodszego.

 

Jeśli jesteś samotnym rodzicem wychowującym samotnie dziecko, możesz otrzymać zwiększony zasiłek na dziecko. Wszystko zależy od Twoich dochodów.

Jaką kwotę zasiłku rodzinnego otrzymasz?

Zasiłek na dziecko jest wypłacany co miesiąc, zazwyczaj matce. Jeśli jednak dziecko mieszka samo, może ono pod pewnymi warunkami otrzymać zasiłek rodzinny.

Od 1 stycznia 2019 r. zasiłki na dzieci nie są już zarządzane przez rząd federalny, lecz przez podmioty federalne.

Każdy podmiot ustala zatem swoje własne kwoty i ma swój własny obieg płatności.

W Regionie Walońskim, zależy to od daty urodzenia dziecka.

 

Jeśli Twoje dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2020 roku, NIC się nie zmienia. Stara metoda obliczania będzie obowiązywać do czasu ukończenia szkoły lub ukończenia przez nie 25 roku życia.

 

Jeśli dziecko  urodziło się w dniu 1 stycznia 2020 r. lub później, obowiązuje NOWY system obliczeniowy z następującymi kwotami podstawowymi:

 

Od zera do siedemnastu lat: 161,26 euro miesięcznie na dziecko.

Od osiemnastego do dwudziestego czwartego roku życia: 171,67 euro miesięcznie na dziecko.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują jednak nowe zasady dla wszystkich:

 

Zasiłek na dziecko nie jest już związany z Twoim statusem zatrudnienia. Dodatki będą przyznawane na podstawie dochodu.

Jeśli Twoje dziecko ukończy 18 lat w 2022 roku, automatycznie będzie kontynuowało pobieranie zasiłku rodzinnego do 21 roku życia, chyba że otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych lub wynagrodzenie za pracę przekraczającą 240 godzin na kwartał (z wyłączeniem prac studenckich).

Jeśli Twoje dziecko straci jednego z rodziców w 2022 roku, otrzyma rentę sierocą i będzie ją nadal otrzymywać niezależnie od tego, czy pozostały przy życiu rodzic ponownie się ożeni lub wyjdzie za mąż.

Przyszłe matki, które spodziewają się pierwszego dziecka, mogą wybrać fundusz zasiłku rodzinnego. Osoby, które są już w ciąży, będą mogły zmienić fundusz zasiłku rodzinnego od 2021 roku.

W regionie flamandzkim

W 2019 r. Flandria wprowadziła nowy system zasiłków na dzieci pod nazwą “Groeipakket”. Groeipakket łączy w sobie wszystkie świadczenia finansowe, które rząd flamandzki oferuje każdemu dziecku: zasiłek na dziecko, opiekę nad dzieckiem, przedszkole, szkołę.

 

Punktem wyjścia jest data urodzenia dziecka.

 

Jeśli Twoje dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2019 roku, NIC się nie zmienia. Stara metoda obliczania będzie obowiązywać do czasu ukończenia przez dziecko szkoły lub ukończenia przez nie 25 roku życia. Dodatkowo dostępne są suplementy przewidziane w Groeipakket. Zależą one od wieku dziecka lub są przyznawane np. na początku roku szkolnego. W tym celu należy spełnić określone warunki. Na przykład, istnieje limit dochodów.

Jeśli Twoje dziecko urodziło się 1 stycznia 2019 roku lub później, otrzyma NOWĄ kwotę podstawową Groeipakket, która wynosi 169,79 euro miesięcznie (w 2021 roku). Oznacza to, że wiek i pozycja dziecka w gospodarstwie domowym nie mają już znaczenia. Ta podstawowa kwota miesięczna wzrasta, gdy dziecko osiąga wiek sześciu, dwunastu i osiemnastu lat.

 

W jednej rodzinie mogą być dzieci, które otrzymują zasiłek rodzinny w starym systemie i dzieci, które otrzymują pełną kwotę Groeipakket.

 

Zasiłek na dziecko jest wypłacany przez fundusz zasiłków na dziecko, który możesz sam wybrać.

 

W Brukseli

Reforma weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. W przeciwieństwie do Walonii i Flandrii, przejście na nowy model jest całkowite: wszystkie brukselskie dzieci korzystają z nowego modelu, również te urodzone przed 2020 r.

Jakie są skutki separacji dla prawa do zasiłku rodzinnego?

Nawet w przypadku separacji rodziców, niezależnie od jej charakteru (rozwód, separacja faktyczna, zakończenie legalnego wspólnego zamieszkiwania), władza rodzicielska pozostaje wspólna. Nie ma zatem żadnych zmian w zakresie wypłaty zasiłku rodzinnego: fundusz zasiłków rodzinnych nadal wypłaca go osobie, której był on wcześniej wypłacany, zazwyczaj matce. Może się to zmienić tylko wtedy, gdy sąd przyzna władzę rodzicielską drugiemu z rodziców.

 

 

Czy istnieje związek z władzą rodzicielską?

Posiadanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem oznacza możliwość podejmowania ważnych decyzji dotyczących dziecka. Na przykład wybór szkoły, decyzje dotyczące podróży itp. Więcej informacji na temat władzy rodzicielskiej i jej zakresu można znaleźć w artykulach Wladza rodzicielska na naszej stronie

 

Ogólnie rzecz biorąc, władza rodzicielska jest wspólna. Jest to tak zwane współ-rodzicielstwo. Dlatego ważne decyzje muszą być podejmowane wspólnie przez oboje rodziców, nawet jeśli (już) nie mieszkają razem.

 

Możliwe jest jednak, że władza rodzicielska powierzona jest wyłącznie jednemu z rodziców. Np.:

Przez umowę przedwstępną w rozwodzie za porozumieniem stron, gdy umowa ta zostanie ostatecznie zaakceptowana przez sąd.

Przez ostateczny wyrok wydany przez sędziego w kontekście rozwodu z powodu nieodwracalnego rozpadu związku.

W takim przypadku i pod warunkiem, że dziecko mieszka z tym rodzicem, zasiłek rodzinny może być wypłacany na rzecz tego ostatniego.

 

W przypadku rodziny niepełnej?

Możliwe jest, że w wyniku separacji/rozwodu stał się Pan/Pani samotnym rodzicem i w związku z tym Pan/Pani i Pana/Pani dzieci tworzą rodzinę niepełną.

 

W takim przypadku należy dowiedzieć się, czy przysługuje Wam prawo do podwyższenia zasiłku rodzinnego, jeśli wasze dochody nie przekraczają określonej kwoty.

 

Potrzebne linki :
www.famiwal.be

Bruksela

www.famiris.be

 Flandria

www.fons.be

 

Malgorzata Wilk

prawnik Poradnia Psychologiczno Prawna EWSPA Bruksela

 

 

Total
0
Shares
Previous Post

„Życzenia za uśmiech – kartka dla Seniora”- podsumowanie akcji

Next Post

Moja Bruksela

Poświąteczne wspomnienia, noworoczne postanowienia – nowy początek

Zapisz się do newslettera Domu Polskiego w Brukseli aby być na bieżąco z wiadomościami, wydarzeniami i wskazówkami

Total
0
Share