Czym jest status BIM?

Belgia wiadomości, emigracja

W celu poprawy dostępu do opieki zdrowotnej, system obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego przewiduje specjalny system dla gospodarstw domowych o niskich dochodach: status beneficjenta zwiększonej interwencji. Oznacza to, że pacjent zapłaci mniej. Na przykład za konsultację u lekarza objętego konwencją pacjent, który nie korzysta ze zwiększonej interwencji, będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni 4 lub 6 euro (w zależności od tego, czy posiada obszerną dokumentację medyczną).

To jest właśnie współpłacenie. W przypadku osoby korzystającej ze statusu BIM ta współpłatność jest obniżona do 1-1,5 euro.

Należy zauważyć, że status BIM otwiera również drogę dla innych interwencji, takich jak społeczna taryfa energetyczna, społeczna taryfa telefoniczna, obniżki opłat w transporcie publicznym,…

W ostatnich latach podjęto różne wysiłki w celu bardziej efektywnej dystrybucji statusu BIM. Na przykład wprowadzono automatyczne uprawnienia dla niektórych kategorii społecznych oraz tzw. proaktywny przepływ, który pozwala na automatyczne wykrywanie potencjalnych beneficjentów (rodziny niepełne, osoby izolowane, inwalidzi itp.).

Wielu nie domaga się swoich praw, jednak duża część osób uprawnionych do tego statusu BIM z niego nie korzysta ..

W jaki sposób przyznawany jest status BIM?

Dostęp do statusu BIM wynika z prawa socjalnego lub jest przyznawany po przeprowadzeniu testu dochodowego:

Pierwsza sytuacja pozwala na automatyczne otwarcie prawa do zwiększonej interwencji i dotyczy następujących osób: beneficjentów dochodu z integracji społecznej -RIS-; GRAPA; RGPA, lub dodatku dla osób niepełnosprawnych. Ponadto: dzieci otrzymujące zwiększone zasiłki rodzinne, MENA (małoletni cudzoziemcy bez opieki) i sieroty.

Jeśli osoba nie jest uprawniona do jednego z powyższych praw socjalnych, to prawo do zwiększonej interwencji może zostać otwarte na jej wniosek na podstawie  dochodów . Jeżeli dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest poniżej pewnego pułapu (ustalonego na podstawie okresu referencyjnego), to prawo do zwiększonej interwencji przysługuje wszystkim członkom gospodarstwa domowego. Na przykład w przypadku wniosku złożonego w 2023 r., w którym okresem odniesienia dla dochodu jest rok, wówczas bada się dochód za 2022 r. i ustala się pułap w wysokości 23 304 EUR, plus 4 315 EUR na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym (kwoty obowiązujące na dzień 1 stycznia 2023 r.).

Total
0
Shares
Previous Post

Dodatkowe ubezpieczenie w Belgii dla kogo?

Next Post

Sobota

Zapisz się do newslettera Domu Polskiego w Brukseli aby być na bieżąco z wiadomościami, wydarzeniami i wskazówkami

Total
0
Share