GRAPA Gwarancja dochodu dla osób starszych  w Belgii


Każda osoba starsza, której środki finansowe są niewystarczające, może pod pewnymi warunkami ubiegać się o Gwarancję Dochodu dla Osób Starszych (GRAPA).

 

Warunki

Musisz mieć ukończone 65 lat.

Musisz również posiadać główne miejsce zamieszkania w Belgii i mieszkać tam na stałe lub prawie na stałe, z pewnymi wyjątkami. W razie wątpliwości należy skontaktować się z -SFP  Régime des salariés (Programem Pracowników)

Warunki interwencji zostały zmienione z dniem 1 stycznia 2014 r. Każdy, kto otrzymuje GRAPA na starych zasadach, zachowuje to uprawnienie na starych zasadach. Pensions Service może dokonać przeglądu uprawnień do GRAPA na nowych zasadach w następstwie zdarzenia, które miało miejsce po 31 grudnia 2013 r.

Obowiązują jednak aktualne warunki płatności.

Zastosowanie

Gdy SFP bada uprawnienia emerytalne, automatycznie sprawdza, czy dana osoba jest uprawniona do GRAPA, jeśli otrzymuje już emeryturę z systemu dla pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek, rentę inwalidzką lub dodatek na utrzymanie.

 

Jeśli nie otrzymujesz GRAPA, a uważasz, że jesteś do niego uprawniony, możesz sam złożyć wniosek o jego przyznanie w SFP , w urzędzie lub na stronie internetowej www.demandepension.be.

 

Kwota GRAPA

Od 01.01.2021 r. podstawowa kwota GRAPA wynosi maksymalnie 789,47 euro miesięcznie dla osoby mieszkającej w konkubinacie i maksymalnie 1184,20 euro miesięcznie dla osoby samotnej.

 

Jesteś zobowiązany do informowania SFP o każdej zmianie, która może mieć wpływ na wysokość GRAPA lub jej przyznanie: np. o zmianie Twoich zasobów finansowych lub zmianie składu Twojego gospodarstwa domowego.

Koronawirus: co to jest premia COVID-19 i czy mam do niej prawo?

Rząd federalny przyznaje Państwu tymczasową dodatkową pomoc socjalną, aby pomóc Państwu w pokonaniu trudności finansowych spowodowanych kryzysem związanym z koronawirusem: składkę COVID-19.

 

Czy otrzymam premię za COVID-19?

Tak, jeśli rzeczywiście otrzymujesz GRAPA, czyli dochód gwarantowany dla osób starszych.

Jaką kwotę otrzymam?

Od lipca 2020 r. do września 2021 r. przysługuje 50 EUR netto miesięcznie.

Od października 2021 r. do grudnia 2021 r. przysługuje 25 EUR netto miesięcznie.

W styczniu 2022 r. planowane jest już dostosowanie (bez składki COVID-19) Państwa GRAPA lub dochodu gwarantowanego, związanego z opieką społeczną. Zostaniesz automatycznie poinformowany o nowej kwocie.

Kiedy otrzymasz premię za COVID-19?

Masz prawo do premii od lipca 2020 do grudnia 2021. Składkę wyplaca się  w tym samym czasie, co GRAPA, czyli dochód gwarantowany dla osób starszych.

Jeśli nie otrzymałeś składki za październik 2021 r. w tym samym czasie co zasiłek, w październiku 2021 r. wypłaca się  składkę oddzielnie.

Co muszę zrobić, aby otrzymać premię COVID-19?

Nie musisz nic robić!

Jeśli otrzymujesz GRAPA lub gwarantowany dochód dla osób starszych, automatycznie otrzymasz składkę COVID-19.

Od 1 stycznia 2022 r. automatycznie wypłaca Państwu GRAPA lub dochód gwarantowany wraz z podwyżką zasiłku socjalnego.

  Źródło: www.sfpd.fgov.be

Total
2
Shares
Previous Post

Lazar Music School
Konkurs Pianistów

Next Post

Dlaczego „arabska wiosna” zawiodła oczekiwania na triumf demokracji? Jakie są

perspektywy pokoju na Bliskim Wschodzie?

Zapisz się do newslettera Domu Polskiego w Brukseli aby być na bieżąco z wiadomościami, wydarzeniami i wskazówkami

Total
2
Share