Jakie informacje o sprzedawanym produkcie powinien otrzymać konsument?

Wchodząc do sklepu z każdej strony zalewa nas różnorodność produktów. Wybór jest coraz większy i zarazem trudniejszy. Dokonując zakupu nie zawsze do końca jesteśmy świadomi co rzeczywiście kupujemy i jak prawidłowo powinniśmy korzystać z nowo nabytej rzeczy. Często zdarza się, że zostajemy wprowadzeni w błąd przez sprzedawcę lub nie jesteśmy poinformowani o przysługujących nam prawach. Aby chronić konsumenta ustawodawca wyraźnie określił przysługujące mu prawa, wzmocnił jego pozycję oraz sprecyzował obowiązki przedsiębiorcy.

Kto może powoływać się na status konsumenta? 

Według Kodeksu Cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Co to znaczy?Konsumentem jest każdy człowiek kupujący określone produkty (np. odzież, obuwie) lub korzystający z jakiś usług (np. fryzjera, kosmetyczki). Innymi słowy konsument to klient. Należy zaznaczyć, że konsumentem nie jet osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej z inną osobą fizyczną niebędącą przedsiębiorcą nie będzie mogła powoływać się na status konsumenta. Oznacza to, że w przypadku kupna telefonu poprzez portal ogłoszeniowy od innej osoby  nie możemy skorzystać z praw, które przysługiwałyby nam przy zakupie takiego telefonu w sklepie. Drugą stroną umowy musi być przedsiębiorca.

Konsument traktowany jest w polskim prawie jako słabsza strona stosunku prawnego i dlatego też wszystkim konsumentom prawo gwarantuje ochronę i oznacza uzyskanie szczególnych uprawnień.

O czym powinien poinformować nas sprzedawca?

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w szczególności o:

  • Głównych cechach produktu (usługi)
  • Swoich danych identyfikujących (adresie przedsiębiorstwa, numerze telefonu)
  • Cenie całkowitej
  • Sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę
  • Procedurze rozpatrywania reklamacji
  • Przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia
  • Czasie trwania umowy, sposobie jej przedłużenia i możliwości wypowiedzenia

Co zrobić by nie kupić „kota w worku”?

Konsument ma prawo wiedzieć co kupuje, aby mógł prawidłowo korzystać z zakupionej rzeczy. Sprzedawca powinien zapewnić kupującemu możliwość zbadania jakości rzeczy i udzielić, dodatkowych wyjaśnień na prośbę kupującego. Produkt powinien zawierać instrukcję obsługi w języku polskim i musi być kompletny.  Zatem nie bójmy się dopytywać, marudzić i żądać sprawdzenia towaru, który chcemy zakupić. Nawet jeżeli sprzedawca nie będzie zachwycony „stratą” czasu to mamy do tego prawo.

Kiedy powinniśmy uzyskać informacje od sprzedawcy?

Z zasady wszystkie informacje powinniśmy otrzymać przed zawarciem umowy. Winny być one podane w sposób jasny, zrozumiały i niewprowadzający w błąd. To sprzedający ma spełnić obowiązek informacyjny. Jego nieprzestrzeganie może spowodować nałożenie na nierzetelnego sprzedającego sankcji prawnych i finansowych. Może to być kara pieniążka wymierzona przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub odszkodowanie na mocy wyroku sądu w przypadku, kiedy konsument dochodzi swoich praw na drodze sądowej. 

Warto zapoznać się z treścią ustawy o prawach konsumenta, bo nie jeden z nas na pewno w przyszłości będzie miał okazję z niej skorzystać. Świadomość przysługujących nam praw pomoże w egzekwowaniu żądań względem przedsiębiorcy, ułatwi nieprzyjemny i długi proces reklamacji, ale przede wszystkim ochroni nas przed nierzetelnym sprzedającym. 

 

 

Total
0
Shares
Previous Post

Załatwienie formalności spadkowych w sprawie transgranicznej

Next Post

AGATA MORAWIEC

Zapisz się do newslettera Domu Polskiego w Brukseli aby być na bieżąco z wiadomościami, wydarzeniami i wskazówkami

Total
0
Share