Pytanie do Kliniki Prawa

Zmiana nazwiska w Belgii

Rafał B: Chciałbym zmienić nazwisko w Belgii, proszę o przybliżenie mi jak wygląda taka procedura.

 Klinika : Ogólną jurysdykcję nad dobrowolnymi zmianami imienia i nazwiska, które nie wynikają jedynie z kwestii rodzicielstwa czy adopcji posiada Król Belgii . Zgodnie z prawem, konieczne jest przedstawienie poważnych powodów, popartych obiektywnymi dowodami, aby uzyskać zgodę na zmianę. Ponadto, nowe imię nie może wprowadzać zamieszania ani nie może szkodzić osobom trzecim lub zainteresowanej stronie.

Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, co zapewnia uczciwość i sprawiedliwość procesu. Procedura ta jest dostępna dla obywateli Belgii, a także dla uznanych uchodźców i osób bezpaństwowych.

Uwaga! Jeśli osiągnąłeś pełnoletność i chcesz nosić nazwisko swojego ojca, matki lub rodzica adopcyjnego lub też kombinację tych nazwisk, od 1 lipca 2024 roku na Komunach w Belgii  zostanie wprowadzona uproszczona procedura.

Od 01/07/2024: Belgowie, uznani za uchodźców lub bezpaństwowców, którzy osiągnęli pełnoletność lub uzyskali emancypację i chcą nosić :
nazwisko ojca
nazwisko matki
kombinację tych nazwisk w wybranej kolejności
nazwisko przysposabiającego samodzielnie lub w połączeniu
z nazwiskiem drugiego rodzica

mogą złożyć wniosek do Komuny  zamieszkania w Belgii;
ostatniej Komuny zamieszkania w Belgii w przypadku zamieszkania za granicą;
miasta Bruksela w przypadku braku obecnego lub poprzedniego miejsca zamieszkania w Belgii.
Wniosek nie musi być oparty na żadnych szczególnych warunkach. Nie wymaga konsultacji z członkami rodziny.

 Rejestry karne są sprawdzane przez władze lokalne.

Władze lokalne muszą rozpatrzyć wniosek w ciągu jednego miesiąca (przedłużonego do trzech miesięcy w przypadku wątpliwości i konsultacji z prokuraturą).

Zmiana nazwiska może zostać zatwierdzona w ten sposób tylko raz.

Jest ona rozszerzona na małoletnie dzieci danej osoby, które noszą jej nazwisko. Wymagana jest zgoda dzieci powyżej dwunastego roku życia.

Jeśli spełniasz warunki dostępu do tej uproszczonej procedury, lepiej poczekaj do 01/07/2024, biorąc pod uwagę czas trwania normalnej procedury w SPF  Justice, która również wymaga uiszczenia opłaty i opiera się na bardziej rygorystycznych warunkach.

Jeśli złożyłeś już wniosek do SPF Justice przed 01/07/2024, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś złożył wniosek do władz lokalnych po tej dacie. Masz pełne prawo do wycofania wniosku, który jest obecnie rozpatrywany (bez zwrotu opłaty za wniosek).

Jeśli skorzystałeś już ze zmiany nazwiska zatwierdzonej przez władze lokalne,  warunki procedury SPF Justice pozostają w mocy.

źródło: www. justice.belgium.be

Link: Ustawa z dnia 7 stycznia 2024 r.

https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2024/01/07/2023048468/justel

Total
0
Shares
Previous Post

Pytanie do Kliniki Prawa

Next Post

MARZĘ…

Zapisz się do newslettera Domu Polskiego w Brukseli aby być na bieżąco z wiadomościami, wydarzeniami i wskazówkami

Total
0
Share